4 brikker etter hverandre- enkel algebra

Algrabra blir enkelt når du får trent nok

Vinneren er den som får fire på rad

Tre spillebrett.


Vinneren er den som først får fire på rad.


Skriv ut i A3 og laminer for bedre holdbarhet. Finn frem brikker og en terning.


Velg hver deres farge. Dere trenger både en spillebrikke til å gå rundt rammen og brikker til å legge på brettet med svarene.


Dere skal flytte spillebrikken rundt rammen. Dere starter med å sette spillebrikken på valgfri plass på rammen, kaste terningen etter tur og flytte spillebrikken etter antall øyne på terningen.


Regn ut uttrykket i ruta dere lander på og sett en brikke med fargen deres på svaret. Man skal prøve å få fire på rad vannrett, loddrett eller diagonalt. Første spiller med fire på rad vinner spillet.


Så enkelt, og så morsomt kan det være å lære.


Rettigheter

Fila kan ikke selges videre eller deles fritt. Den kan gjerne brukes i egne klasser, både på skolen og som hjemmearbeid. Spillet fungerer også fint som vikaropplegg.

More Details Try Demo

NOK 16.00


Question? Contact Us